Miesiąc: kwiecień 2018

CV i list motywacyjny – czym się różnią?

Warto wiedzieć o tym, że CV oraz list motywacyjny muszą się wzajemnie uzupełniać. To pozwoli na stworzenie atrakcyjnego wizerunku danego kandydata. Dlatego powtarzalność informacji w tym przypadku nie będzie dobrym rozwiązaniem. Ubiegając się o stanowisko programisty C należy zwrócić uwagę na różnice leżące między tymi dwoma dokumentami. dokumenty aplikacyjne

Przede wszystkim życiorys zawsze ma charakter obiektywny. Potencjalny pracodawca dzięki niemu ma dowiedzieć się jakie posiadamy umiejętności, kim jesteśmy oraz zapoznać się z naszymi sukcesami. Inaczej sprawa się ma z listem motywacyjnym, bowiem w tym dokumencie chcemy bardzo wyraźnie nakreślić swoją własną sylwetkę. Koncentrujemy się nie tylko na zawodowej przeszłości, ale również na naszych przyszłych planach. Istotny jest na przykład kierunek rozwoju, który chcemy podjąć.

Życiorys oczywiście powinien być atrakcyjny. Rekruter po zapoznaniu się z nim musi się nim zainteresować na tyle, aby sięgnąć do lektury listu motywacyjnego. Jeszcze więcej szczegółów o sobie zazwyczaj mówi się już na samej rozmowie kwalifikacyjnej.

Ważne jest to, aby informacje zawarte w CV nie powielały się w liście motywacyjnym. Musimy je rozwinąć, ale bynajmniej nie powielać. W tym dokumencie warto uwzględnić swoje cele i za każdym razem aktualizować, gdy składamy aplikację do innego przedsiębiorstwa. Okazuje się, że pracodawcy zwracają uwagę również na formę tych dokumentów. Muszą one ze sobą współgrać nie tylko pod względem treści, ale również wyglądu.

Jednakże trzeba pamiętać, że życiorys tworzymy stosując równoważniki zdań, natomiast list motywacyjny to dłuższy tekst ze wstępem, rozwinięciem i zakończeniem, to bardzo istotne kwestie.

Umowa zlecenie czy umowa o pracę? Staż pracy ma znaczenie

Długość stażu pracy ma wpływ na wysokość emerytury, a nawet czas trwania urlopu wypoczynkowego, dlatego zawsze warto mieć na uwadze to, że nie każda umowę będzie gwarantować konkretne prawa oraz przywileje w jednakowym zakresie. Dzieje się tak również, gdy pracujesz na stanowisku pracy jakim jest programista C. umowa o pracę czy umowa zlecenie

W inny sposób będzie ustalany czas pracy, który jest zależy od czasu trwania urlopu wypoczynkowego, a inaczej będzie brany pod uwagę ten, który liczy się przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Żaden zleceniobiorca nie skorzysta z pełni praw pracowniczych. Dzieje się tak, ponieważ pracuje on na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest zawierana na podstawie kodeksu cywilnego.

Dlatego też czas, który został przepracowany podczas trwania umowy zlecenia nie ma żadnego znaczeniu przy na przykład ustaleniu liczby dni konkretnego urlopu wypoczynkowego. Co natomiast wlicza się w staż urlopowy? Między innymi jest to okres nauki, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, bezpłatny urlop, wykonywanie nakładczej pracy, czy czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Jednakże wiadome jest to, że umowa zlecenie stanowi podstawę do ubezpieczeń społecznych. Od pensji jest odprowadzana składka ZUS, a także emerytalna.