Pamiętajmy o tym, że nie tylko matki, ale również i ojcowie mogą liczyć na pewne prawa w swoim przedsiębiorstwie. Do takich należy, na przykład urlop okolicznościowy. Ojcowie powinni znać swoje prawa też wtedy, gdy pracują jako programiści C. Ważne jest to, że z okazji narodzin dziecka, ojciec może liczyć na dwa dni urlopu okolicznościowego. Wtedy otrzymuje on wynagrodzenie, tak jak zawsze. Istotne jednak jest to, aby pracownik wypełnił odpowiedni wniosek. Wolne można dostać również z tytułu opieki nad partnerką po porodzie.

prawa ojca w pracyPamiętajmy również o tym, że każdy ojciec, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, może jednorazowo, czy też kilkukrotnie wykorzystać aż czternaście dni urlopu ojcowskiego. Ważne jest jednak to, aby urlop wykorzystać nim dziecko ukończy dwa lata. Każda matka ma też możliwość przekazania niewykorzystanego urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka. Warunkiem w tej sytuacji będzie to, aby kobieta przebywała na takim urlopie przez minimum czternaście tygodni. Ojcowie mogą skorzystać także z urlopu wychowawczego. Ten okres wolny może wynosić nawet trzydzieści sześć miesięcy.

Każdy z rodziców ma także do wykorzystania dwa dni wolnego, jeśli wychowuje dziecko, które nie ukończyło czternastego roku życia. Liczba dni zawsze będzie wynosić dwa, niezależnie od tego, ile dzieci posiada dana osoba. Pamiętajmy też o tym, że pracownik, którego dziecko zachoruje może otrzymać zasiłek opiekuńczy.