20Programista języka C++ jest osobą wyspecjalizowaną w użyciu języka C++, który jest językiem programowania ogólnego przeznaczenia, programista C++ Kraków. C++ umożliwia abstrakcję danych oraz stosowanie kilku paradygmatów programowania (proceduralnego, generycznego i obiektowego). Język ten charakteryzuje się wysoką efektywnością kodu wynikowego, łatwością tworzenia i korzystania z bibliotek, niezależnością od platformy systemowej i bezpośrednim do niej dostępem. Za pomocą języka C++ tworzone są aplikacje i systemy operacyjne.

Język C++ jest językiem wieloparadygmatowym, co oznacza, że można w nim stosować jednocześnie różne style programowania. Ponadto, zakłada on statyczną kontrolę typów, przy jednoczesnym posiadaniu elementów dynamicznej kontroli typów. C++ umożliwia bezpośrednie zarządzanie wolną pamięcią, a ze względy na rozbudowaną składnię i surowe wymogi w zakresie wydajności kodu stanowi wyzwanie dla twórców kompilatorów.