Zadania zawodowe programisty C++, programista C++ Rybnik, nie różnią się prawie niczym innym od zadań zawodowych innych programistów, z tym tylko, że głównym językiem programowania używanym przez pracowników jest właśnie C++. Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku programisty należą:

7

 1. Organizowanie komputerowego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, przepisami bhp i przepisami ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej.
 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń użytkowników aplikacji w zakresie administracji i obsługi.
 3. Opracowywanie założeń dotyczących funkcjonalności i warunków pracy aplikacji.
 4. Przygotowywanie szczegółowych algorytmów i analiza działania aplikacji.
 5. Tworzenie, wykorzystywanie i obsługa struktur danych.
 6. Tworzenie aplikacji w wybranym języku i środowisku programowania.
 7. Testowanie aplikacji w celu wykrycia i usunięcia błędów oraz zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa aplikacji.
 8. Tworzenie i archiwizowanie dokumentacji oprogramowania oraz tworzenie instrukcji obsługi dla użytkowników.
 9. Instalowanie i uruchamianie aplikacji.
 10. Konserwacja i modyfikowanie kodu aplikacji.
 11. Współpraca w zespołach programistów.
 12. Współpraca z ekspertami różnych dziedzin w zakresie opracowania aplikacji.
 13. Zarządzanie projektem informatycznym.
 14. Współpraca z użytkownikami testującymi aplikację.
 15. Przeprowadzanie kontroli jakości i prawidłowości zrealizowanych zadań zawodowych zgodnie z przyjętymi w miejscu pracy kryteriami i metodologią.