Programista C++ Zielona Góra jest specjalistą, który za pomocą języka C++ opracowuje programu komputerowe oraz wprowadza je do użytku. Oprogramowaniem jest każde narzędzie, którym posługujemy się podczas obsługi komputera: edytory tekstów, panele sterowania i inne bardziej skomplikowane rozwiązania systemowe, a językiem programowania możemy nazwać zbiór określonych reguł, za pomocą których programista C++ porozumiewa się z komputerem.

19Programista C++ jest wyspecjalizowany w tym języku programowania, co nie oznacza, że C++ jest jedynym językiem, jakim zna. Każdy programista przynajmniej w stopniu podstawowym zna kilka języków programowania – na tyle, by móc w nich stworzyć najprostsze algorytmy i programy.

W zawodzie programisty C++ wymagana jest przede wszystkim znajomość tego języka, a ponadto zdolność logicznego myślenia, umiejętności matematyczne i samodzielność. Inną pożądaną cechą jest kreatywność, bez której praca programisty nie byłaby możliwa. Programista to swoisty projektant swoich autorskich rozwiązań i programów, które trzeba stworzyć od początku do końca. Podstawą jest dobry pomysł i umiejętności.

Każdy programista musi znać język angielski, przynajmniej na poziomie umożliwiającym programowanie i pracę z dokumentacją techniczną. Wszystkie najważniejsze języki programowania, nie tylko C++, opierają się o język angielski, bez którego efektywne wykonywanie pracy programisty jest niemożliwe.